Direct naar de inhoud.

Waardenkaart

Stichting Landelijk Gebied Haren werkt mee aan het opstellen van de Cultuurhistorische Waardenkaart. Voor de stad is deze online in te zien. De ontbrekende informatie over Haren wordt in de loop van 2020 aangevuld. De Waardenkaart is opgebouwd uit kaartlagen:

 • Monumenten, beeldbepalende panden
 • Beschermde stads- en dorpsgezichten, ensembles
 • Historische en geografische structuren
 • Archeologische gebieden en onderzoek
 • Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN)
 • Oude kaarten:
  • Hottinger 1788-1792
  • Huguenin 1819-1829
  • Minuutplan 1832 (1ste kadasterkaart)
  • Topografische kaarten uit verschillende perioden (Topotijdreis)

Het mooie van dit ‘instrument’ is dat alle kaartlagen aan- en uitgezet kunnen worden, waarmee de historische en ruimtelijke verbanden kunnen worden onderzocht. De hierop gebaseerde waarderingen zijn van groot belang voor het beschermen van de cultuurhistorische waarden. De Cultuurhistorische Waardenkaart is mede de basis voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan die in voorbereiding zijn