Direct naar de inhoud.

Werkgroep Biodiversiteit

De werkgroep Biodiversiteit zet zich in voor het vergroten van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Door het aanleggen van groene verbindingen slaat de werkgroep een brug tussen agrarisch gebruik, recreatie en natuurbeheer. Nog even en u kunt genieten van bloeiende kruidenrijke randen langs weilanden en in natuurgebieden.

Subsidie biodiversiteitsherstel

In september 2020 heeft het Innovatiefonds Deltaplan Biodiversiteitsherstel 22.480 euro beschikbaar gesteld aan het project Groene Verbindingen Hondsrug Haren. Uit 130 ingezonden projecten vanuit het hele land heeft het fonds acht projecten gekozen en daar is het project groene verbindingen er een van. Dit project is een samenwerkingsproject van organisaties en particulieren in het gebied tussen Drents Diep en Drentsche Aa waarin de dorpen Onnen, Glimmen en Noordlaren liggen. Lees verder persbericht en beknopte versie subsidieaanvraag van 9 september 2020.

Bescherm de bermen

Recentelijk zijn verschillende acties gevoerd ter bescherming van de bermen en voor herstel van biodiversiteit. In Haren is een groep omwonenden een actie gestart voor herstel van een berm langs een zandweg (de Boerlaan). De actie voor de bosgeelster (zie hieronder) is kracht bijgezet door het plaatsen van een bordje. En in dezelfde week werd er een oeverzone ingezaaid naast het net aangelegde zonnepark in Glimmen. Zie hier voor een beeldverslag van de acties.

Project Groene Verbindingen Hondsrug Haren

Het project Groene Verbindingen Hondsrug Haren is in oktober 2020 van start gegaan met enkele inzaaiacties van kruidenrijke randen langs weilanden en op een natuurgebiedje. Beeldrijk is in de update Beginfase te zien hoe ze in oktober werden ingezaaid. Ook is een begin gemaakt met een actie om markeringspaaltjes te plaatsen op locaties met bijzondere vegetatie. Meer informatie hierover vindt u in bijgaand werkdocument Markeringspaaltjes.

Eén van de geplande acties is het beschermen van bijzondere planten. De eerste actie betreft een klein voorjaarsbolletje: de bosgeelster die op de Hondsrug nog voorkomt maar langzaam afneemt in aantal. Op twee locaties in Haren en Noordlaren willen we daarom omwonenden met de flyer Bosgeelster attenderen op de bijzondere waarde van dit gele sterretje. Samen met de gemeente Groningen hopen we door aangepast maaibeleid dit bolletje weer een kans te geven.

Op 20 januari 2021 werd het project Groene Verbindingen Hondsrug Haren als voorbeeld getoond door Louise Vet, emeritus-hoogleraar ecologie, in het Nieuwjaarscafé van Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Er is een kaart gemaakt waarop alle projecten voor biodiversiteitsherstel in heel Nederland kunnen worden aangemeld: biodiversiteit.nl/projecten. In de discussie kwam naar voren dat biodiversiteit hetzelfde belang heeft als het klimaat: het gaat om twee kanten van dezelfde medaille. Naast een duurzaamheidsindex moet er ook een biodiversiteitsindex komen biodiversiteit-verdient-financieel-en-maatschappelijk-draagvlak.

Samenstelling werkgroep Biodiversiteit

Leden van de werkgroep Biodiversiteit komen uit Glimmen, Onnen en Noordlaren en werken samen met particulieren, boeren, terreinbeheerders en dorpsverenigingen.

  • Fred Hemmes, Noordlaren
  • Hilda Snoeijer, Glimmen
  • Amanda le Grand, Onnen