Direct naar de inhoud.

Archief

2021 Gemeente Groningen schrapt kleine zonneparken in landelijk gebied Haren
In het gemeentelijk concept Beleidskader Zonneparken (november 2020) werden 8 locaties voor ‘kleine’ (10 ha) zonneparken in het landelijk gebied van Haren aangewezen plus een grotere locatie (30 ha) in Haren-Noord. Ook in Ten Boer waren zoeklocaties aangewezen. In een gezamenlijke brief van 1-2-2021 verzochten bewonersorganisaties het college van B&W met voorrang de door de raad in 2016 vastgestelde Zonnewijzer 2017-2020 te actualiseren. De actualisatie is dan tevens de basis voor het even urgente ‘Actieplan zon op daken’ dat volgens de zonneladder vooraf moet gaan aan het Beleidskader zonneparken. Mede naar aanleiding van de oproep van SLGH en bewonersorganisaties werden meer dan 1000 bezwaren ingediend door burgers en maatschappelijke organisaties. Selectie van reacties.
Het college heeft begin oktober 2021 besloten in het landelijk gebied van Haren geen zonneparken toe te staan. De Stichting Landelijk Gebied Haren is blij dat het Beleidskader Zonneparken 2021-2025 een drastisch herziene versie is. Door de gelijktijdige publicatie van het Beleidskader Zon op daken 2021-2025 is er nu een completer en evenwichtiger beeld van het voorgenomen beleid. De SLGH heeft nog wel enkele punten van kritiek op het Beleidskader Zonneparken. Deze staan in de brief van 13-10-2021 aan de gemeenteraad.

2020 Groenplan, Vitamine G
De gemeente Groningen heeft in april 2020 het concept Groenplan Vitamine G gepubliceerd. Stichting Landelijk Gebied Haren heeft daarop een uitvoerige reactie (april 2020) geschreven. Daarop kwam een
antwoord van B&W op de reactie van SLGH (26 juni 2020). Het definitieve groenplan is in juni 2020 vastgesteld.