Direct naar de inhoud.

Archief

2021 Gemeente Groningen schrapt kleine zonneparken in landelijk gebied Haren
Het beleidskader Zonneparken 2021-2025 is drastisch herzien en het College heeft besloten in het landelijk gebied van Haren geen zonneparken toe te staan. Reactie SLGH op Beleidskader Zonneparken, oktober 2021. Door de publicatie van het Beleidskader Zon op daken 2021-2025 is er een completer en evenwichtiger beeld van het voorgenomen beleid. Lees meer….

2021 Geen zonneparken in landelijk gebied, het kan anders!
Uit het concept Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen blijkt dat de gemeente in het kwetsbare landschap van de Hondsrug van Haren op negen plekken zonneparken met een omvang tot 10 ha wil toestaan. Ook in Ten Boer zijn zoeklocaties aangewezen. Gezamenlijk hebben bewonersorganisaties een reactie op het concept Beleidskader opgesteld (#27-12 2020, op aanvraag verkrijgbaar). Meer dan 1000 inwoners en twaalf organisaties hebben deze reactie of een eigen reactie op het concept-Beleidskader aan de gemeente Groningen gestuurd. Het aantal en de gedegen inhoud van de reacties hebben ook de Stichting Landelijk Gebied Haren verrast. Hier staat een selectie van de reacties.

2021 Urgentie energietransitie/Actieplan zon op daken
In hun brief van 1-2-2021 verzoeken bewonersorganisaties het college van B&W met voorrang de door de raad in 2016 vastgestelde Zonnewijzer 2017-2020 te actualiseren. De actualisatie is dan tevens de basis voor het even urgente ‘Actieplan zon op daken’ dat volgens de zonneladder vooraf moet gaan aan het Beleidskader zonneparken. De energietransitie is urgent en kan niet wachten.

2020 Groenplan, Vitamine G
De gemeente Groningen heeft in april 2020 het concept Groenplan Vitamine G gepubliceerd. Stichting Landelijk Gebied Haren heeft daarop een uitvoerige reactie (april 2020) geschreven.
Antwoord van B&W op de reactie van SLGH (26 juni 2020)