Direct naar de inhoud.

Tussengebied: ecologische verbinding

Amendement gemeenteraad op B&W-besluit over voorkeursrecht Tussengebied
In het Gemeenteblad van 1 maart 2022 werd bekendgemaakt dat de gemeente een voorkeursrecht wil vestigen voor het open groene gebied tussen Helpman en Haren voor het ontwikkelen van sportdoeleinden en andere maatschappelijke bestemmingen. Dit zou in flagrante strijd zijn met diverse beleidsnota’s dat in de groene long tussen Groningen en Haren tenminste tot 2040 niet wordt gebouwd en dat hier een ecologische verbinding moet komen. SLGH heeft het voortouw genomen om samen met zes andere bewoners- en milieuorganisaties een brandbrief te schrijven aan B&W en vervolgens politieke partijen benaderd. Uiteindelijk werd in de gemeenteraad met 38 stemmen voor en drie tegen een amendement aangenomen. Hierin staat dat in de te ontwikkelen integrale visie een verdere afweging zal worden gemaakt over de verdere ecologische ontwikkeling en bestemming van de groene long. Lees meer in Nieuwsbrief 9 (juni 2022) en Nieuwsbrief 10 (december 2022).