Direct naar de inhoud.

Publicaties

Onder Documenten vindt u de stukken die van belang zijn voor de projecten en werkgroepen van de Stichting Landelijk Gebied Haren. Stukken die van belang zijn voor een goed begrip van het landelijk gebied en/of die relevant zijn voor het beleid staan onder Beleidsdocumenten.

Documenten:

Tussengebied Groningen-Haren

Onneresch (Land van Ons)

  • 2022 Land van Ons: Beheerplan OnnereschLand waarvan gegeten wordt.
  • 2022 Hervonden Stad en Land: Onneresch in veranderingBoeren in cultuurhistorisch erfgoed, Boekhandels, 13,50.
  • In 2022 zijn op een wildcamera aan de rand van een van de percelen in twee dagen tijd een ree, steenmarter, vos en das gespot.

Groenplan

  • Reactie SLGH op concept Groenplan

Omgevingsvisie

  • 2022 Inspraak SLGH bij meningsvormende raadscommissie Omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’
  • 2021 Reactie SLGH op ontwerp-Omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’
  • 2020 Bijdrage SLGH aan Omgevingsvisie Groningen: Kracht van contrast
  • 2019 bijdrage SLGH aan bijeenkomst Toekomst landelijk gebied t.b.v. Omgevingsvisie

Biodiversiteit

Zandwegen

Beleidsdocumenten:

Archief

2020 Concept ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen’
2017 Beleidsnotitie Zonne-energie in de gemeente Haren