Direct naar de inhoud.

Nieuws

Reactie op concept ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen’

De gemeente Groningen heeft het concept ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen’ gepubliceerd. In het kwetsbare landschap van de Harener Hondsrug wil de gemeente op 9 plekken zonneparken met een omvang tot 10 ha toestaan. Ook in Ten Boer zijn zoeklocaties aangewezen. In de Reactie reageren dorpsbelangen Onnen, dorpsbelangen Noordlaren, plaatselijk belang Glimmen, Burgercomité Haren en Stichting Landelijk Gebied Haren op het concept Beleidskader Zonneparken. Meer dan 1000 afwijzende reacties zijn aan het college van B&W gestuurd waarvan op de Homepage een selectie staat. Lees meer: SLGH in de pers.
In de brief van 1 februari 2021 vragen de Bewonersorganisaties het college van B&W met voorrang de door de raad in 2016 vastgestelde Zonnewijzer 2071-2020 te actualiseren. De actualisatie is dan tevens de basis voor het even urgente ‘Actieplan zon op daken’ dat volgens de zonneladder vooraf moet gaan aan het Beleidskader zonneparken. De energietransitie is urgent en kan niet wachten.

Bijdrage SLGH aan Omgevingsvisie Groningen: Kracht van contrast

De Gemeente Groningen werkt aan een actualisatie en uitbreiding van ‘Next City’, de huidige omgevingsvisie van Groningen Stad. Voor Haren was nog geen omgevingsvisie beschikbaar. Zoals Stichting Landelijk Gebied Haren eerder stelde bij haar reactie op het Groenplan vereist de ontwikkeling van een omgevingsvisie een zorgvuldig proces om recht te doen aan de complexe structuur van Haren. In de bijdrage Kracht van contrast beschrijft SLGH de belangrijkste thema’s die voor het landelijk gebied van Haren van belang zijn.

Biodiversiteit

Het project ‘Groene Verbindingen Hondsrug Haren’ Biodiversiteit werd op 20 januari 2021 als voorbeeld getoond in een webinar van het Deltaplan: projecten voor biodiversiteit.

Onderzoek Natuurwaarde van zandwegen

Het Brabants Landschap heeft onderzoek laten doen naar de natuurwaarde van zandwegen in agrarisch gebied. Uit dit onderzoek blijkt dat zandwegen van groot belang zijn voor de biodiversiteit. Bij zandwegen komen meer soorten en individuen voor dan bij asfaltwegen, ook zijn de soorten meer bijzonder. Lees meer in het onderzoeksrapport: Natuurwaarde van zandwegen in agrarisch gebied (januari 2020) en de artikelen in Vakblad Natuur Bos Landschap (januari 2021) en in Nature today (22-1-2021).