Direct naar de inhoud.

Doorfietsroute Haren – Zuidlaren

De provincie Groningen is voornemens een doorfietsroute tussen Haren-Zuidlaren aan te leggen. Er zijn in de provincie al meerdere doorfietsroutes, o. a. naar Zuidhorn, Winsum en Ten Boer. Dit concept stuit in het gebied tussen Haren en Zuidlaren om meerdere redenen op grote bezwaren: woningen liggen verspreid en zijn verbonden door een netwerk van fietspaden. Volgens SLGH vraagt de verspreide ligging van woningen en de aanwezigheid van meerdere parallelle fietsroutes om een hybride benadering van het concept: niet één doorfietsroute, maar alle bestaande routes aanzienlijk verbeteren. Het verbeteren van één fietsroute zou een gemiste kans zijn omdat het hele netwerk van fietspaden moet worden verbeterd om het fietsverkeer te bevorderen. Door de keuze voor één route zou een groot deel de van de inwoners van het gebied er alsnog niet op vooruitgaan. SLGH heeft haar bedenkingen tegen de inhoud en de procedure in een brief aan de provincie – mede namens de Natuur en Milieufederatie Groningen- uiteengezet. Meer informatie over de doorfietsroute vindt u op de provinciale website. In de zomer van 2023 zal de Provinciale Staten een definitief besluit nemen over de doorfietsroute Haren – Zuidlaren.