Direct naar de inhoud.

Onneresch (Land van Ons)

2023 juli: Prachtig filmpje (met en zonder ondertiteling) over Land van Ons / Onneres met beelden van het landschap vanuit de lucht, gemaakt voor een uitzending van Oog TV in de serie Groeningen. De hele aflevering staat ook op het youtube kanaal van OogTV, aflevering 6 over Drentse Aa.

Start Land van Ons in Onnen

In april 2021 heeft Land van Ons 26 ha landbouwgrond gekocht op de Onneresch, zie Nieuwsbrief 8 oktober 2021. Land van Ons is een landelijke burgercoöperatie die als doel heeft verspreid over Nederland landbouwgrond aan te kopen en natuur-inclusief te beheren. Herstel van biodiversiteit en een gezond bodemleven staan daarbij voorop. Sinds de oprichting in 2019 zijn er anno 2023 zo’n 23.000 mensen lid geworden van Land van Ons en is er 2,4 miljoen m2 boerenland gekocht. Het perceelteam Onneresch (Land van Ons) heeft in samenwerking met de pachter en de landbouwkundig adviseur een beheerplan gemaakt voor de wisselbouw van verschillende biologische akkers. Ook is aandacht besteed aan de aanleg van landschapselementen zoals bloemrijke akkerranden en veldstruweel. In 2022 werd een nog ontbrekende hoek van de pingo verworven. Dit perceel is 1,5 ha  groot en werd geruild tegen het meeste westelijk gelegen perceel (bij de oprit naar het viaduct). Het totale oppervlak van de percelen op de Onneresch in bezit van Land van Ons is nu iets minder, 25 ha, maar wel waardevoller geworden nu in de pingo het water kan worden vastgehouden.

Omdat de doelstellingen van Land van Ons nauw aansluiten bij de doelstellingen van de SLGH, zal de SLGH waar mogelijk Land van Ons faciliteren bij de uitvoering van haar plannen. 

Publicaties

● Land van Ons: Jaarverslag 2022 & aanvulling Beheerplan Onneresch
● Land van Ons: Beheerplan Onneresch 2022, Land waarvan gegeten wordt.
● Hervonden Stad en Land 2022: Onneresch in verandering, Boeren in cultuurhistorisch erfgoed, Boekhandels in Groningen en Boomker Haren, 13,50.
● IVN Zuidlaren, Natuurlijk Zuidlaren najaar/winter 2021: Land van Ons: Natuurvriendelijke landbouw op de Onneresch.
● Uitgave Vrienden Vereniging van de Hortus Henricus Munting: Vriendenlezing december 2022 Land van Ons Onneresch.
● Op een wildcamera aan de rand van een van de percelen zijn vorig jaar in twee dagen tijd vier verschillende diersoorten gespot.

Beheerplan Onneresch