Direct naar de inhoud.

Stichting Landelijk Gebied Haren

Het gebied van de voormalige gemeente Haren zie kaart is van een uitzonderlijke natuurlijke en cultuurhistorische schoonheid. De unieke landschappelijke afwisseling danken we aan de smalle Hondsrug, met op de flanken het beekdal van Drentsche Aa en het stroomdal van de Hunze. We vinden hier overgangen van zand naar veen, van besloten naar open, van droog naar nat en van kleinschalig naar grootschalig. Ze maken het gebied een waar paradijs voor wandelaars, fietsers en de bewoners. Tel daarbij de rijkdom aan flora en fauna op en het is duidelijk: dit is een prachtig gebied waar we zuinig op moeten zijn.
Stichting Landelijk Gebied Haren stelt zich ten doel de landschappelijke, cultuurhistorische, milieu- en natuurwaarden van het landelijk gebied van Haren te beschermen, te versterken en een bijdrage te leveren aan een vitaal landelijk gebied.

Actueel

Gemeente Groningen schrapt kleine zonneparken in landelijk gebied Haren

Het beleidskader Zonneparken 2021-2025 is drastisch herzien en het College heeft besloten in het landelijk gebied van Haren geen zonneparken toe te staan. Reactie SLGH op Beleidskader Zonneparken, oktober 2021. Door de publicatie van het Beleidskader Zon op daken 2021-2025 is er een completer en evenwichtiger beeld van het voorgenomen beleid. Lees meer….

Ter inzage ontwerp Omgevingsvisie

Een Omgevingsvisie is een wettelijk verplichte integrale visie voor het grondgebied van de gemeente. SLGH heeft november 2020 een bijdrage gestuurd aan de gemeente: Kracht van contrast. Deze visie beschrijft de samenhang van de stad met het landelijk gebied en de daarin gelegen dorpen. In Oktober 2021 is het ontwerp Omgevingsvisie ter inzage gelegd: ‘Levende Ruimte’. Tot 4 november 2021 kan via omgevingsvisie@groningen.nl op het ontwerp omgevingsvisie worden gereageerd. Lees meer…..

Zandwegen

De zandwegen in het landelijk gebied geven momenteel veel discussie vanwege het onderhoud waarbij het nodige mis is gegaan. In nieuwsbrief 8 is meer informatie hierover te vinden. Onze zandwegen zijn goed gedocumenteerd door de werkgroep Zandwegen. Lees meer….