Direct naar de inhoud.

Stichting Landelijk Gebied Haren

Het gebied van de voormalige gemeente Haren zie kaart is van een uitzonderlijke natuurlijke en cultuurhistorische schoonheid. De unieke landschappelijke afwisseling danken we aan de smalle Hondsrug, met op de flanken het beekdal van Drentsche Aa en het stroomdal van de Hunze. We vinden hier overgangen van zand naar veen, van besloten naar open, van droog naar nat en van kleinschalig naar grootschalig. Ze maken het gebied een waar paradijs voor wandelaars, fietsers en de bewoners. Tel daarbij de rijkdom aan flora en fauna op en het is duidelijk: dit is een prachtig gebied waar we zuinig op moeten zijn.
Stichting Landelijk Gebied Haren stelt zich ten doel de landschappelijke, cultuurhistorische, milieu- en natuurwaarden van het landelijk gebied van Haren te beschermen, te versterken en een bijdrage te leveren aan een vitaal landelijk gebied.

Actueel

Beheerplan Onneresch Land van Ons

In april 2021 heeft de coöperatie Land van Ons 26 ha landbouwgrond gekocht op de Onneresch (zie onze nieuwsbrief van oktober 2021 en website van Land van Ons). Het perceel team heeft in samenwerking met de pachter en een landbouw adviseur een beheerplan gemaakt voor het gebied met aandacht voor wisselbouw van verschillende biologische producten en aanleg van landschapselementen zoals kruidenrijke akkerranden en veldstruweel.

Amendement gemeenteraad op B&W-besluit over voorkeursrecht Tussengebied
In het Gemeenteblad  van 1 maart 2022 werd bekendgemaakt dat de gemeente een voorkeursrecht wil vestigen voor het open groene gebied tussen Helpman en Haren voor het ontwikkelen van sportdoeleinden en andere maatschappelijke bestemmingen. Dit zou in flagrante strijd zijn met diverse beleidsnota’s dat in de groene long tussen Groningen en Haren tenminste tot 2040 niet wordt gebouwd en dat hier een ecologische verbinding moet komen. SLGH heeft het voortouw genomen om samen met zes andere bewoners- en milieuorganisaties een brandbrief te schrijven aan B&W en vervolgens politieke partijen benaderd. Uiteindelijk werd in de gemeenteraad met 38 stemmen voor en drie tegen een amendement aangenomen. Hierin staat dat in de te ontwikkelen integrale visie een verdere afweging zal worden gemaakt over de verdere ecologische ontwikkeling en bestemming van de groene long. Lees meer in Nieuwsbrief 9 van juni 2022.

Omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’

Een Omgevingsvisie is een wettelijk verplichte integrale visie voor het grondgebied van de gemeente. SLGH heeft in november 2020 een bijdrage gestuurd aan de gemeente: Kracht van contrast. Deze visie beschrijft de samenhang van de stad met het landelijk gebied en de daarin gelegen dorpen. In oktober 2021 heeft de gemeente het ontwerp-Omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ ter inzage gelegd. Daarop heeft SLGH gereageerd. Ook heeft SLGH ingesproken bij de meningsvormende commissie van 19 januari 2022 op het raadsvoorstel Omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’. Lees meer…..

Zandwegen

De zandwegen in het landelijk gebied geven momenteel veel discussie vanwege het onderhoud waarbij het nodige mis is gegaan. In nieuwsbrief 8 is meer informatie hierover te vinden. Onze zandwegen zijn goed gedocumenteerd door de werkgroep Zandwegen. Lees meer….