Direct naar de inhoud.

Stichting Landelijk Gebied Haren

Het gebied van de voormalige gemeente Haren zie kaart is van een uitzonderlijke natuurlijke en cultuurhistorische schoonheid. De unieke landschappelijke afwisseling danken we aan de smalle Hondsrug, met op de flanken het beekdal van Drentsche Aa en het stroomdal van de Hunze. We vinden hier overgangen van zand naar veen, van besloten naar open, van droog naar nat en van kleinschalig naar grootschalig. Ze maken het gebied een waar paradijs voor wandelaars, fietsers en de bewoners. Tel daarbij de rijkdom aan flora en fauna op en het is duidelijk: dit is een prachtig gebied waar we zuinig op moeten zijn.
Stichting Landelijk Gebied Haren stelt zich ten doel de landschappelijke, cultuurhistorische, milieu- en natuurwaarden van het landelijk gebied van Haren te beschermen en een bijdrage te leveren aan een vitaal landelijk gebied.

Actueel: Geen zonneparken in landelijk gebied, het kan anders!

27-12-2020 Reactie op ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen’

De gemeente Groningen heeft het concept ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen’ gepubliceerd. In het kwetsbare landschap van de Hondsrug van Haren wil de gemeente op 9 plekken zonneparken met een omvang tot 10 ha toestaan. Stichting Landelijk Gebied Haren heeft samen met Dorpsbelangen Onnen, Glimmen en Noordlaren en Burgercomit√© Haren een reactie opgesteld op het beleidskader zonneparken. We roepen de bewoners van de voormalige gemeente Haren op een reactie te sturen naar College van B&W, ter attentie van de wethouder energietransitie en dorpswethouder philip.broeksma@groningen.nl. Stuur een cc aan info@landelijkgebiedharen.nl. Zie hier voorbeeldbrief.

15-1-2021 Persbericht SLGH: Wethouder Broeksma polariseert zonneparkendebat. Lees Fact sheet. Voor meer mediaberichten, zie SLGH in de pers

22-11-2020 Bijdrage SLGH Omgevingsvisie Groningen: Kracht van contrast

De nieuwe Omgevingsvisie beschrijft de samenhang van de stad met het landelijk gebied en de daarin gelegen dorpen. Volgens de Stichting Landelijk Gebied Haren is het kenmerk van die samenhang: ruimtelijk contrast tussen stad en landelijk gebied. SLGH is ervan overtuigd dat de meerwaarde optimaal wordt als het ruimtelijk contrast wordt behouden en versterkt. Een daarbij passende naam voor de Omgevingsvisie voor de gehele gemeente Groningen is: Kracht van contrast. Het gemeentelijke beeldmerk kan hiermee in overeenstemming worden gebracht.

27-12-2020 Nieuwsbrief 6: Zonneparken, omgevingsvisie en groene verbindingen.

26-12-2020 Groene verbindingen Hondsrug Haren

Nog enkele maanden. En dan kunt u genieten van bloeiende kruidenrijke randen langs weilanden en in natuurgebiedjes. Met elkaar vormen ze groene verbindingen voor het herstel van biodiversiteit. Beeldrijk is in de Update te zien hoe ze in oktober werden ingezaaid. Binnenkort zullen ook markeringspaaltjes voor ecologische locaties worden geplaatst. Dit alles is mogelijk gemaakt door subsidie van Innovatiefonds Deltaplan Biodiversiteitsherstel aan Stichting Landelijk Gebied Haren, zie Beknopte versie subsidieaanvraag.