Direct naar de inhoud.

Stichting Landelijk Gebied Haren

Het gebied van de voormalige gemeente Haren is van een uitzonderlijke natuurlijke en cultuur historische schoonheid (zie kaartje) . De unieke landschappelijke afwisseling danken we aan de smalle Hondsrug, met op de flanken het beekdal van Drentsche Aa en het stroomdal van de Hunze. We vinden hier overgangen van zand naar veen, van besloten naar open, van droog naar nat en van kleinschalig naar grootschalig. Ze maken het gebied een waar paradijs voor wandelaars, fietsers en de bewoners. Tel daarbij de rijkdom aan flora en fauna op en het is duidelijk: dit is een prachtig gebied waar we zuinig op moeten zijn.
Stichting Landelijk Gebied Haren stelt zich ten doel de landschappelijke, cultuurhistorische, milieu- en natuurwaarden van het landelijk gebied van Haren te beschermen, te versterken en een bijdrage te leveren aan een vitaal landelijk gebied.

Actueel

Concept Nota Zandwegen lag tot 7 juni ter inzage

De ter inzage legging van de concept Nota Zandwegen was tot 7 juni 2023. SLGH heeft een reactie geschreven op het concept. Zie Nieuwsbrief 12, mei 2023. Dit najaar zal de nota worden vastgesteld.

Asfaltgranulaat op zandwegen in natuurgebieden

Dit voorjaar is asfaltgranulaat gestort op de Zuiderhooidijk, de Bareldssteeg, de Koelandsdrift, de Noordlandsdrift en in de polder Lappenvoort. SLGH is zeer verontrust over het gebruik van asfaltgranulaat op de cultuurhistorische wegen in het landelijk gebied van Haren. Lees meer…..

Doorfietsroute Haren – Zuidlaren

De provincie Groningen is voornemens een doorfietsroute tussen Haren-Zuidlaren aan te leggen. Volgens SLGH vraagt de verspreide ligging van woningen en de aanwezigheid van meerdere parallelle fietsroutes om een hybride benadering van het concept: niet één doorfietsroute, maar alle bestaande routes aanzienlijk verbeteren. SLGH heeft haar bedenkingen tegen de inhoud en de procedure in een brief aan de provincie – mede namens de Natuur en Milieufederatie Groningen- uiteengezet. In het najaar van 2023 zal de Provinciale Staten definitief besluiten over de doorfietsroute Haren – Zuidlaren. Lees meer ….

Tussengebied

Begin 2022 werd bekend dat de gemeente een voorkeursrecht wil vestigen voor het groene gebied tussen Helpman en Haren voor sportdoeleinden en andere maatschappelijke bestemmingen. Dit is in strijd met diverse beleidsnota’s. SLGH heeft samen met zes andere bewoners- en milieuorganisaties een brandbrief geschreven aan B&W en politieke partijen benaderd. Zie Nieuwsbrief 9 en 10 . Lees meer ….

Omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’

SLGH heeft in Kracht van contrast (2020) de samenhang beschreven van de stad met het landelijk gebied en de daarin gelegen dorpen, als inbreng voor het ontwerp-Omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ (2021). Deze visie is begin 2022 vastgesteld. Lees meer…..