Direct naar de inhoud.

Stichting Landelijk Gebied Haren

Het gebied van de voormalige gemeente Haren zie kaart is van een uitzonderlijke natuurlijke en cultuurhistorische schoonheid. De unieke landschappelijke afwisseling danken we aan de smalle Hondsrug, met op de flanken het beekdal van Drentsche Aa en het stroomdal van de Hunze. We vinden hier overgangen van zand naar veen, van besloten naar open, van droog naar nat en van kleinschalig naar grootschalig. Ze maken het gebied een waar paradijs voor wandelaars, fietsers en de bewoners. Tel daarbij de rijkdom aan flora en fauna op en het is duidelijk: dit is een prachtig gebied waar we zuinig op moeten zijn.
Stichting Landelijk Gebied Haren stelt zich ten doel de landschappelijke, cultuurhistorische, milieu- en natuurwaarden van het landelijk gebied van Haren te beschermen, te versterken en een bijdrage te leveren aan een vitaal landelijk gebied.

Actueel

Beheerplan Onneresch Land van Ons

In april 2021 heeft de coöperatie Land van Ons 26 ha landbouwgrond gekocht op de Onneresch (zie onze nieuwsbrief van oktober 2021 en website van Land van Ons). Het perceel team heeft in samenwerking met de pachter en een landbouw adviseur een beheerplan gemaakt voor het gebied met aandacht voor wisselbouw van verschillende biologische producten en aanleg van landschapselementen zoals kruidenrijke akkerranden en veldstruweel.

Bouwen in Tussengebied Groningen en Haren tast Groene long aan
De gemeente Groningen wil de bestemming van het zogenaamde Tussengebied tussen Haren en Groningen wijzigen van ‘agrarisch met waarden’ naar ‘sport en maatschappelijke doeleinden’. In hun Bekendmaking staat dat de gemeente voorkeursrecht wil vestigen op de Esserberg Haren. Dit is in flagrante strijd met vijf beleidsnota’s en uitgangspunten: In de Groene long tussen Groningen en Haren wordt tot 2040 niet gebouwd. In het Dagblad van het Noorden van 7 maart 2022 is te lezen hoe daarmee de deur open komt te staan voor aantasting van het groene en open karakter van het gebied. De verontrusting is groot. Aan de politieke partijen en raadsleden in Groningen is naar hun standpunt gevraagd. Er wordt voor gepleit dat de plannen voor een Ecologische verbindingszone van het Tussengebied worden uitgewerkt.

Omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’

Een Omgevingsvisie is een wettelijk verplichte integrale visie voor het grondgebied van de gemeente. SLGH heeft in november 2020 een bijdrage gestuurd aan de gemeente: Kracht van contrast. Deze visie beschrijft de samenhang van de stad met het landelijk gebied en de daarin gelegen dorpen. In oktober 2021 heeft de gemeente het ontwerp-Omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ ter inzage gelegd. Daarop heeft SLGH gereageerd. Ook heeft SLGH ingesproken bij de meningsvormende commissie van 19 januari 2022 op het raadsvoorstel Omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’. Lees meer…..

Zandwegen

De zandwegen in het landelijk gebied geven momenteel veel discussie vanwege het onderhoud waarbij het nodige mis is gegaan. In nieuwsbrief 8 is meer informatie hierover te vinden. Onze zandwegen zijn goed gedocumenteerd door de werkgroep Zandwegen. Lees meer….