Direct naar de inhoud.

Landbouw

De landbouw is door de eeuwen heen de drager geweest van het landschap. De boeren hebben het landschap gemaakt en onderhouden, maar door de schaalvergroting is de harmonie tussen natuur en landbouw verloren gegaan. Het besef dat het anders moet wordt steeds breder gedragen, maar de transitie naar een meer natuur-inclusieve landbouw is echter een moeizaam en langdurig proces. Waar mogelijk wil Stichting Landelijk Gebied Haren daar een bijdrage aan leveren.

Gelukkig zien we dat het beekdal van Drentsche Aa en het stroomdal Hunze extensief worden beweid. Hier vinden we vier voorbeelden van natuur-inclusieve landbouw. Op de weilanden bij het Zuidlaardermeer, in bezit van Het Groninger Landschap, grazen de koeien van de biologische boer Steenbergen. Hij houdt rekening met de weidevogels door te zorgen voor een variatie aan planten en laat broedende vogels met rust. Voor het weidevogelbeheer is Steenbergen lid van het weidevogelnetwerk van Vogelbescherming Nederland. In hun winkel Wilma’s Erf verkopen ze hun biologisch-dynamische producten direct aan de consument en geven les aan basisschoolkinderen over het biologisch-dynamisch boerenbedrijf. Ook de koeien van de familie Kooi worden geweid in de Onnerpolder. Zij verkopen ijs gemaakt van weidemelk van hun eigen koeien IJsboerderij de Onnerpolder.

Een ander extensief boerenbedrijf rond het Zuidlaardermeer is dat van Jan Arends met 400 Limousin koeien. Het vlees wordt verkocht in de ambachtelijke Slagerij de Buurderij bij Noordlaren.

Op landgoed Blanckenborch met Besloten Venen en de terreinen van Staatsbosbeheer in de Westerlanden begrazen Limousin runderen van Buist het recent gevormde natuurgebied langs de Drentsche Aa.

Sinds 2021 zijn akkers met bloeiende gewassen van Land van Ons op de Onneresch te bewonderen. Deze burgercoöperatie heeft op deze es 26 ha grond gekocht met als doel daarop natuur-inclusief te boeren.

De Groentekwekerij Noordlaren van Hans en Brenda van Zanten aan de Lageweg in Noordlaren is een biologisch bedrijf dat de producten direct aan de klant verkoopt. In hun kwekerij gebruiken ze alleen biologische mest en natuurlijke bestrijdingsmiddelen.

Ook het Voedselbos te Glimmen van de zussen Duran moet genoemd worden. Het is een ander voorbeeld van een initiatief waar natuur en landbouwproductie met oog voor biodiversiteit en ecologie samengaan.