Direct naar de inhoud.

Omgevingsvisie

Een Omgevingsvisie is een wettelijk verplichte integrale visie voor het grondgebied van de gemeente. Het bevat de strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. De gemeenteraad heeft in 2018 een Omgevingsvisie vastgesteld voor de stad. Nu moet die visie worden aangevuld met een visie voor het grondgebied van de voormalige gemeenten Haren en ten Boer.

SLGH volgt de ontwikkeling rond de Omgevingsvisie en het daarop gebaseerde Omgevingsplan voor het landelijk gebied van Haren nauwlettend. Beide plannen zijn van groot belang voor de (juridische) bescherming van de landschappelijke, cultuurhistorische, milieu- en natuurwaarden van het landelijk gebied van Haren. Het Omgevingsplan gaat de Beheersverordening Buitengebied 1990 vervangen. SLGH zal er op toezien dat bij de nieuwe plannen wordt aangesloten bij het Landschapsontwikkelingsplan Haren 2003 en de Kadernota Buitengebied Haren 2012.

In december 2019 hield de gemeente een avond om ‘ideeën op te halen’ voor de Omgevingsvisie. SLGH heeft op deze avond een korte presentatie gegeven over haar ideeën, met name over wat er nodig is in het landelijk gebied, zoals het versterken van de ecologische verbindingszones. Wij zullen de verdere ontwikkeling rond het Omgevingsplan met grote belangstelling volgen.

Op 23 november 2020 zond SLGH aan het Groningse gemeentebestuurder: Bijdrage SLGH aan Omgevingsvisie GroningenKracht van contrast

Op 5 maart 2021 presenteerde SLGH de bijdrage Kracht van contrast aan wethouders en beleidsadviseur van gemeente Groningen: Verslag bijeenkomst Omgevingsvisie gemeente Groningen en SLGH