Direct naar de inhoud.

Lezingen

georganiseerd of gehouden door Stichting Landelijk Gebied Haren

Winterlezing In en om de Onnerpolder: Boerenlandvogels, door Geert de Vries.
Dinsdag 7 maart 2023, om 19.30 in de Tiehof Onnen.

Lezing Land van Ons / Onneresch, door Jan Wittenberg, Hortus Haren. November  2022

Lezingen Cyclus Biodiversiteit, door Irene Lantman Landschapsbeheer Groningen. Onnen, Glimmen en Noordlaren, periode maart – juni 2022:

  • Biodiversiteit op de Onneres
  • Biodiversiteit in bermen en hagen, Noordlaren
  • Belang bomen & houtwallen voor biodiversiteit, Glimmen

Thema avond Ecologisch bermbeheer. Clockhuys Haren, 11 maart 2020

Landschap en cultuurhistorie Onnen – Glimmen door Jan Wittenberg. Clockhuys Haren, 19 september 2019