Direct naar de inhoud.

Projecten en werkgroepen

Stichting Landelijk Gebied Haren heeft de volgende projecten en werkgroepen:

Omgevingsvisie

De gemeenteraad heeft in 2018 de Omgevingsvisie The Next City voor de stad vastgesteld. Door de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer moet deze visie worden gewijzigd in een integrale gebiedsdekkende Omgevingsvisie. SLGH zond op 23 november 2020 de bijdrage Kracht van contrast aan het Groninger gemeentebestuur. Lees meer…..

Zonneparken

Gezamenlijk hebben de bewonersorganisaties (SLGH, dorpsbelangen Onnen, Noordlaren en Glimmen en Burgercomité Haren) een Reactie tegen het concept ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen’ opgesteld. Meer dan 1000 afwijzende reacties zijn aan het College van B&W verstuurd. Lees meer……

Biodiversiteit

De Werkgroep Biodiversiteit zet zich in voor het vergroten van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Nog even en u genieten van bloeiende kruidenrijke randen langs weilanden en in natuurgebiedjes. Met elkaar vormen ze groene verbindingen voor het herstel van biodiversiteit. Beeldrijk is in de update Beginfase te zien hoe ze in oktober werden ingezaaid. Binnenkort zullen ook markeringspaaltjes voor ecologische locaties worden geplaatst. Dit alles is mogelijk gemaakt door subsidie van het Innovatiefonds Biodiversiteitsherstel. Lees meer……

Zandwegen

De Werkgroep Zandwegen heeft twee rapporten gepubliceerd: Zandwegen in Haren deel I en Inventarisatie zandwegen deel II.
Deel I kan worden beschouwd als een actualisatie van de in 1989 door de gemeenteraad van Haren vastgestelde ‘Nota Zandwegen gemeente Haren’. De rapporten zijn de basis voor verder overleg met de gemeente over de maatregelen die nodig zijn om de druk op de zandwegen te verminderen en de natuur- en cultuurhistorische waarden veilig te stellen. Lees meer……