Direct naar de inhoud.

Projecten en werkgroepen

Stichting Landelijk Gebied Haren heeft de volgende projecten en werkgroepen:

Omgevingsvisie

SLGH heeft op 23 november 2020 haar ideeën voor de nieuwe Omgevingsvisie aan het Groninger gemeentebestuur gestuurd: Kracht van Contrast. Op 7 oktober 2021 werd door de gemeente de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage gelegd. Lees meer…..

Zonneparken

Het Beleidskader Zonneparken 2021-2025 is drastisch herzien. Het College heeft besloten in het landelijk gebied van Haren geen zonneparken toe te staan. Door de gelijktijdige publicatie van het beleidskader Zon op daken is er nu een completer en evenwichtiger beeld van het voorgenomen beleid. Lees meer……

Biodiversiteit

De Werkgroep Biodiversiteit zet zich in voor het vergroten van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Doel is meer kruidenrijkdom in bermen, langs weilanden en in natuurgebiedjes. Met elkaar vormen ze groene verbindingen voor het herstel van biodiversiteit. Lees meer….

Zandwegen

De Werkgroep Zandwegen heeft twee rapporten gepubliceerd: Zandwegen in Haren deel I en Inventarisatie zandwegen deel II.
Deel I kan worden beschouwd als een actualisatie van de in 1989 door de gemeenteraad van Haren vastgestelde ‘Nota Zandwegen gemeente Haren’. Lees meer….