Direct naar de inhoud.

Zonneparken

In het gemeentelijk concept Beleidskader Zonneparken (november 2020) werden 8 locaties voor ‘kleine’ (10 ha) zonneparken in het landelijk gebied van Haren aangewezen plus een grotere locatie (30 ha) in Haren-Noord. Mede naar aanleiding van de oproep van SLGH en bewonersorganisaties werden meer dan 1000 bezwaren ingediend door burgers en meer dan 10 maatschappelijke organisaties, zie Archief. Verantwoordelijk wethouder Broeksma was ‘verrast’. Vanaf januari heeft de SLGH vele gesprekken gevoerd met wethouders, het ambtelijk team, de fracties in de gemeenteraad en maatschappelijke organisaties.

De Stichting Landelijk Gebied Haren is blij dat het Beleidskader Zonneparken 2021-2025 een drastisch herziene versie is. Het College heeft besloten in het landelijk gebied van Haren geen zonneparken toe te staan. Door de gelijktijdige publicatie van het Beleidskader Zon op daken 2021-2025 is er nu een completer en evenwichtiger beeld van het voorgenomen beleid. Het is goed dat er naar de vele bezwaren is geluisterd. De SLGH heeft nog wel enkele punten van kritiek op het Beleidskader Zonneparken. Deze zijn verwoord in een brief aan de gemeenteraad: Reactie Beleidskader Zonneparken. Ons verzoek aan de gemeenteraad is:

  • Aanscherping Hst 4 tot een duidelijk set (meetbare) toetsingscriteria
  • Verduidelijking van de kaarten en de legenda
  • Schrappen eerste drie alinea’s Hst 5.

De SLGH zal participeren in de bijeenkomsten die hierover belegd worden. De besluitvorming over de beleidskaders is – naar verwachting- als volgt:

  • Inspraak mogelijk bij de gemeenteraad op 27/10
  • Meningsvormende raadsbijeenkomst op 17/11
  • Besluitvorming in de raadsvergadering van 24/11.

DvhN 29 september 2021: ‘Groningen schrapt na het verzet van omwonenden locaties voor kleine zonneparken bij Haren. Gemeentebestuur zet in op gebieden bij Ten Boer’. En DvhN 6 oktober 2021: Zonne-industrie Haren van de baan

Algemene opiniërende artikelen over zonneparken in de media

28 april 2021 DvhN: Meer innovatie nodig in energietechnologie voor klimaat
16 maart 2021 De Oostermoer: Gebiedsgerichte aanpak voor zon op dak in Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze
6 maart 2021 DvhN: Beter nadenken over ‘wind en zon’
3 maart 2021 DvhN extra: Auto’s, daken en muren, zonnepanelen zitten straks overal op
1 februari 2021 DvhN: Weerzin tegen wind- en zonneparken
12 januari 2021 DvhN: ‘Over de impact van wind- en zonneparken is niet nagedacht’ (achtergrond)